HOME  POLSKI
BIOGRAFIA
LITOGRAFIA   LINKI

MEDALE
KSIA¯KI
RZE¬BA
KALENDARZ
OBIEKTY  
DYDAKTYKA  
STUDIO WW  
KONTAKT  

Rze¼ba


Autoportret, p³askorze¼ba - 2 XI 1985. Glina wypalona, nieszkliwiona, 23 x 18.
Autoportret, p³askorze¼ba - 3 XI 1985. Glina wypalona, nieszkliwiona, 21 x 20,
do gorypowrót
design & webmastering Daniel Zagórski