HOME    POLSKI
BIOGRAFIA  
LITOGRAFIA    LINKI


REALIZACJE
OBIEKTY  
DYDAKTYKA  
STUDIO WW  
KONTAKT  

O F E R T A

Jestem artystą grafikiem, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, od 2004 r profesorem nadzwyczajnym macierzystej uczelni.

Studio WW prowadzi działalność w zakresie specjalistycznego projektowania wydawnictw artystycznych oraz grafiki warsztatowej i różnych form edukacji artystycznej. Prowadząc studio, jestem otwarty na nietypowe zlecenia. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, staram się łączyć profesjonalne projektowanie z zaangażowaniem artystycznym.

Przyjmuję odpowiedzialność za końcowy efekt dzieła, toteż powierzony mi projekt nadzoruję podczas wszystkich etapów produkcji.

»  witold.warzywoda@wp.pl

+48 508 382 218


Wydawnictwa Studia WW Witold Warzywoda

projekt i opracowanie graficzne - Witold Warzywoda we współpracy z Tomaszem Matczakiem

Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak Matczak - grafika. Galeria ASP-NANOPARK w Łodzi. Wydawca: ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 2017, ISBN: 978-83-65403-64-3

Witold Warzywoda & Tomasz Matczak - litografia. Galeria ASP - Technopark Łódź, Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny, Wydawca: ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 2015, ISBN: 978- 63141-79-0

Encyklopedia Getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego. Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Archiwum Państwowe w Łodzi, Żydowski Instytut Historii im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie pod redakcją Iwony Gos, Ewy Wiatr i Adama Sitarka. ISBN 978-83-7969-063-3, Łódź 2014

Jacek Sarosiek - Banknoty Getta Łódzkiego 1940-1944. Witold Warzywoda – artykuły. Białystok 2012 - ISBN 978-83-935318-0-6

Portrety teatralne, piórkiem - węglem - pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej- Korzeniewskiej pod redakcją Ireny Jajte-Lewkowicz i Małgorzaty Leyko przy współpracy Dariusza Leśnikowskiego. Wydawnictwo Galeria Amcor, ISBN 978-83-62104-12-3

Andrzej Marian Bartczak - Sylwa, Profesorowi Stanisławowi Fijałkowskiemu. (23.09.2011)* Wydawnictwo Galeria Amcor ISBN 978-83-62104-11-6

Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu pod redakcją Ewy Wiatr i Piotra Zawilskiego. Wydawcy: Archiwum Państwowe w Łodzi i Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich. Łódź 2010. ISBN 978-83-931608-0-8; 978-83-929828-1-4

Należę do polskiej szkoły historycznej. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim pod redakcją Rafała Stobieckiego i Jacka Walickiego. Wydawca: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich, Katedra Historii i Historiografii. Łódź 2010. ISBN 978-83-929828-0-7

Wżarł się we mnie ból...Próby literackie Abrama Cytryna pod redakcją Dariusza Leśnikowskiego, Krystyny Radziszewskiej i Ewy Wiatr. Galeria Amcor Rentsch, Łódź 2009 ISBN 978-83-62104-02-4

Jeżozwierzyna, tekst Keynot & Łukaszuk ilustracje. (15.07.2009)* Galeria Amcor Rentsch. ISBN 978-926104-9-6

Ze świadectwa profesora Jana Kodrębskiego. Wydawca: Uniwerytet Łódzki, Katedra Prawa Rzymskiego i Centrum Badań Żydowskich, 2009 Getto Łódzkie.Litzmannstadt Getto 1940-1944 pod redakcją Juliana Baranowskiego i Sławomira M. Nowinowskiego. Witold Warzywoda - projekt i opracowanie graficzne. Wydawca: Archiwum Państwowe w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi. 2009 ISBN 978-83-929304-2-6do gorypowrót
design & webmastering Daniel Zagórski