HOME  POLSKI
BIOGRAFIA
LITOGRAFIA   LINKI


W Y S T A W Y
P U B L I K A C J E

OBIEKTY  
DYDAKTYKA  
STUDIO WW  
KONTAKT  
Urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi.

Profesor nadzwyczajny łódzkiej ASP. Od 2004 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Technik Litograficznych macierzystej uczelni. Specjalizuje się w druku płaskim, od lat zajmuje się głównie litografią barwną. Uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych, konkursach i prezentacjach grafik w Polsce i za granicą, zorganizował prawie 50 wystaw indywidualnych. Od 2005 roku jest organizatorem i komisarzem Konkursu na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; aktualnie realizuję 15.edycję konkursu. Od 2001 roku nadzoruje przyznanie nagrody Galerii Amcor w corocznym Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" Jest autorem, redaktorem i wydawcą (Studio WW Witold Warzywoda) licznych publikacji artystycznych i literackich. Od 27 lat jest kuratorem Galerii w Łodzi. W tym czasie zorganizował ponad 120 wystaw, prezentacji i spotkań z autorami.

Uczestniczył w konferencjach poświęconych drukowi płaskiemu, organizowanych przez: Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2015), Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku (2014), Uniwersytet Rzeszowski (2015, 2016), Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach (2014 - 2023). W latach 2013 - 2015 prowadził kurs technik litograficznych w ramach Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej (PATA) w macierzystej uczelni. Od 1979 roku prezentował prace na ponad 50 wystawach indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granicą, np.: Małe Formy Grafiki, Polska - Łódź /1981, 83, 85, 87, 93, 2008, 2020, 2023/, Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę, Łódź /1984, 87, 89, 94, 98/; Kolor w grafice, Toruń /1985, 87, 91, 94, 97, 2000/; 11. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie 1986; Międzynarodowa Wystawa Miniatury Graficznej, Toronto /1986, 87, Triennale Grafiki Polskiej, Katowice /1991, 97, 2003/; Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk /1992, 95/; Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego, Malbork /1994, 96/, The International Triennial of Small Graphic Forms Vilnius /1998, 2001,2004/.Ważniejsze nagrody:

Wyróżnienie na XVIII Międzynarodowym Konkursie Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 roku.

Nagroda im. Henryka Grohmana przyznana w 2012 roku przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w kategorii "Inwestor – Mecenas" opiekunowi i kuratorowi wystaw Galerii AMCOR za niezłomność w kontynuowaniu działalności wystawienniczej i scalaniu środowisk łódzkich plastyków".

Nagroda regulaminowa za oryginalną realizację litograficzną na I Międzynarodowym Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy (1996).

Nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt osiągnięć artystycznych przyznana przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencję Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi (1995).

IV nagroda fundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu za zestaw prac: Alicja, Darek, Dudek, Zabawa wstążką na V Triennale Prezentacje Portretu Współczesnego "Radom "90", Wystawa Międzynarodowa (1990).

Od 1992 roku otrzymał 8 nagród Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za działalność: dydaktyczną, organizacyjną oraz wyjątkowe osiągnięcia artystyczne.

Prace w zbiorach:
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Stołecznym i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Biurach Wystaw Artystycznych w Łodzi, Toruniu, Radomiu, Białej Podlaskiej, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Cul-des-Sarts w Couvin, Muzeum Exlibrisu w Malborku, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.Nagrody i wyróżnienia

2023

Brązowy medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 27.09.2023

2022

Wyróżnienie na XVIII Międzynarodowym Konkursie Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 roku.

2017

Nagroda II st. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za znaczące osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, wyjątkowe zaangażowanie w proces kształcenia, dbałość o poziom i jakość nauczania, za inspirowanie i wspieranie rozwoju młodych adeptów grafiki warsztatowej poprzez konkurs na "Małą formę graficzną" oraz konsekwentne promowanie twórczości studentów i pedagogów w Galerii Amcor i Technoparku

2015

Wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, wyjątkowy wkład w funkcjonowanie Studiów Niestacjonarnych Wydziału Grafiki i Malarstwa, promocję twórczości studentów poprzez coroczny konkurs na miniaturę graficzną oraz niezwykłą dbałość o wysoki poziomi i jakość kształcenia.

2013

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Trzeciego Stopnia za wyjątkowe osiągnięcia organizacyjne i artystyczne "Konkursu na małą formę graficzną" dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz przewodzniczenie I doskonałe rezultaty pracy Komisji ds. Programu nauczania.

2012

Nagrodę im. Henryka Grohmana, w roku 2012 przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. przyznana w kategorii "Imwestor - Mecenas" opiekunowi i kuratorowi wystaw Galerii AMCOR - za "niezłomność w kontynuowaniu działalności wystawienniczej i scalaniu środowisk łódzkich plastyków".

2011

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Drugiego Stopnia za osiągnięcia artystyczno-naukowe I dydaktyczne.

2004

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za wybitne osiągnięcia artystyczne I organizacyjne.

2002

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za działalność pedagogiczną I organizacyjną

1996

Nagroda regulaminowa za oryginalną realizację litograficzną na I Międzynarodowym Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy.

1995

Nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt osiągnięć artystycznych przyznana przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi I Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi.

1992

Nagroda Rektora Pańsrwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Stopnia II za działalność dydaktyczną I organizacyjną.

1990

IV nagroda fundowana przez Biuro Wystaw Artstycznych w Radomiu za zestaw prac: Alicja, Darek, Dudek, Zabawa wstążką na V Triennale Prezentacje Portretu Współczesnego "Radom '90", Wystawa Międzynarodowa.

Podziękowanie za dotychczasowy trud w tworzeniu i upowszechnianiu kultury z okazji Dnia Działacza Kultury przez Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury i Sztuki.
Ważniejsze cykle graficzne:

Kalendarz (1980-83), Bałucki Rynek (1982), Cmentarz Żydowski w Łodzi (1982-86), Kamienie (1985-86), Portrety (1987), Rozmyślanie o jesieni (1991-94), Upadłe Anioły (1993- 98), Obiekty, Cytaty z Biblii (2003-2023).Kurator wystaw i realizacja wydawnictw do wystaw w Galeriach Amcor i Amcor Rentsch od 2006 roku
Wydawnictwa realizowane przy współpracy z Tomaszem Matczakiem

2023

14.Konkurs na małą formę graficzną dla studentów ASP w Łodzi. ISBN: 978-83-62104-66-6

Maciej Walczak - grafika, malarstwo, rysunek. Laureat nagrody Galerii Amcor w 39. Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" w 2022 roku. ISBN: 978-83-62104-67-3

Wawrzyniec Strzemieczny = grafika. ISBN: 978-83-62104-68-0

2022

Piotr Stachlewski - w promieniu talerza, wystawa ceramiki. ISBN: 978-83-62104-65-9

Alicja Habisiak-Matczak - grafika, książka artystyczna, obiekt. ISBN: 978-83-62104-64-2

Michał Wasiak - malarstwo, grafika. . Laureat nagrody Galerii Amcor w 38. Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" w 2021 roku ISBN: 978-83- 62104-63-5

Tomasz Matczak - kontemplacja pejzażu, grafika. ISBN: 978-83-62104-62-8

2021

Tomasz Kawełczyk, W głąb matrycy - grafika. ISBN: 978-83-62104-61-1

Emilia Karwowska - grafika, Laureatka nagrody Galerii Amcor w 37. Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" w 2020 roku. ISBN: 978-83-62104-60-4

Włodzimierz Cygan - tkanina unikatowa. ISBN: 978-83-62104-59-8

2020

Jacek Galewski - grafika, rysunek. ISBN: 978-83-62104-58-1

Oskar Gorzkiewicz - grafika. ISBN: 978-83-62104-57-4

Ewelina Figarska - malarstwo, grafika, fotografia, , Laureatka nagrody Galerii Amcor w 36. Konkursie im. Wł. Strzemińskieg0 "Sztuki Piękne" w 2019 roku. ISBN: 978-83-62104-56-7

2019

Ty .Le miast, Tymoteusz Lekler - fotografie 2018, Wydawca: Galeria Amcor 2019, ISBN: 978-83-62104-54-3

Paweł Kwiatkowski - grafika, Wydawca: Galeria Amcor 2019, ISBN: 978-83-62104-53-6

Agata Stępień - sitodruk. Wydawca Galeria Amcor 2019, ISBN: 978-83-62104-52-9

2018

Michał Czuba - malarstwo, Wydawca: Galeria Amcor, Łódź 2018, ISBN: 978-83-62104-48-2

Marzena Łukaszuk - Wracając po własnych śladach, prace z lat 2006 - 2017 ISBN: 978-83-62104-47-5

Jarosław Lewera - malarstwo. Wydawca: Galeria Amcor, Łódź 2018, ISBN: 978-83-62104-49-9

Alia Üstek - ceramika, malarstwo, rysunek, grafika. Wydawca Galeria Amcor 2018, ISBN: 978- 83-62104-50-5

12.Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. ISBN: 978-83-62104-51-2

2017

Szymon Ryczek - grafika, Wydawca: Galeria Amcor, Łódź 2017, ISBN: 978-83-62104-43-7

Jolanta Wagner- rysunek, malarstwo, Wydawca: Galeria Amcor, Łódź 2017, ISBN: 978-83-62104-44-4

Katarzyna Miller - malarstwo, prace z lat 2004-2016. Wydawca: Galeria Amcor, Łódź 2017, ISBN: 978-83-6210445-1

11.Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wydawca: Galeria Amcor, ISBN: 978-83-62104-46-8

2016

10. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (24.11.2016) ISBN 978-83-62104-41-3

Magda Soboń - Dwie Strony. Prace na papierze ręcznie czerpanym (06.10.2016) ISBN 978-83-62104-40-6

Joanna Paljocha - Obrazy, grafika (22.06.2016) ISBN 978-83-62104-39-0

Patrycja Nurkan - Obrazy. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXXII Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" dla studentów ASP w Łodzi. (14.04.2016) ISBN 978-83-62104-38-3

9. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (21.01.2016) ISBN 978-83-62104-37-6

2015

Wiesław Haładaj - grafika. (27.11.2015) ISBN 978-83-62104-36-9

Katarzyna Zimna - AUTPGRAPHIC. (16.09.2015) ISBN 978-83-62104-35-2

Tomasz Chojnacki - malarstwo, rysunek, grafika. (23.07.2015) ISBN 978-83-62104-34-5

Ewa Latkowska - Żychska - małe formy, papier ręcznie czerpany. (29.04.2015) ISBN 978- 83-62104-33-8

Agata Wieczorek - fotografia inscenizacji, fotografia, obiekt, grafika. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXXI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" dla studentów ASP w Łodzi. (26.02.2015) ISBN 978-83-62104-32-1

2014

8. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (10.12.2014) ISBN 978-83-62104-31-4

Andrzej. A. Sadowski - malarstwo. (06.11.2014) ISBN 978-83-62104-30-7

Marek Domański - PSYCHOPOMPOS, fotografie. (14.09.2014) ISBN 978-83-62104-29-1

Gabriela Cichowska - Ilustracje / Ilustrations. (10.07.2014) ISBN 978-83-62104-28-4

Andrzej Fydrych - formy słyszalne, malarstwo. (08.05.2014) ISBN 978-83-62104-27-7

Alina Szyszko - [bez tytułu]. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXX Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" dla studentów ASP w Łodzi. (27.02.2014) ISBN 978-83-62104-26-0

2013

7. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (28.11.2013) ISBN 978-83-62104-25-3

Witold Kaliński - grafika. (24.10.2013) ISBN 978-83-62104-24-6

Anna Szyłło - ...balansując na nitce..., grafika, rysunek, ilustracja, tkanina. (29.08.2013) ISBN 978-83-62104-23-9

Paweł Ciechelski - grafika, malarstwo, rzeźba. (13.06.2013) ISBN 978-83-62104-22-2

Piotr Ciesielski - Obrazy, malarstwo. (25.04.2013) ISBN 978-83-62104-21-5

Marika Michalska - malarstwo, grafika, rysunek. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXIX Konkursie im. Wł. Strzemińskiego „Sztuki Piękne” dla studentów ASP w Łodzi. (24.01.2013) ISBN 978-83- 62104-20-8

2012

6. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (30.11.2012) ISBN 978-83-62104-19-2

Ewa Wojtyniak - Dębińska, Drzewo - Ciało, grafika. (26.10.2012) ISBN 978-83-62104-18-5

Mirosław Koprowski - Zapach płonącego granitu, malarstwo. (31.08.2012) ISBN 978-83-62104-17-8

Dariusz Kaca - Graficzny obraz nieba, grafika, obiekty. (04.07.2012) ISBN 978-83-62104-16-1

Grzegorz Sztabiński - Zakrycie, przesunięcie, znikanie, malarstwo, grafika, rysunek. (13.04.2012)* ISBN 978-83-62104-15-4

Natalia Biegalska – grafika, rysunek. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXVIII Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne" dla studentów ASP w Łodzi. (11.01.20 ISBN 978-83-62104-14-7

2011

5. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (26.10.2011) ISBN 978-83-62104-13-1

Andrzej Marian Bartczak - kolaże, asamblaże, Stanisław Fijałkowski – grafika komputerowa. Wernisaż połączony z prezentacją książki: Andrzej Marian Bartczak - Sylwa, Profesorowi Stanisławowi Fijałkowskiemu. (23.09.2011) ISBN 978-83-62104-11-6

Henryk Płóciennik - monotypie. (15.06.2011) ISBN 978-83-62104-10-9

Krzysztof Cichosz - portrety, fotoinstalacje wybrane. (20.04.2011) ISBN 978-83-62104-09-3

Joanna Proszak - malarstwo, grafika. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXVII Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. (27.01.2011) ISBN 978-83-62104-08-6

2010

Dorota Sak - kolekcje, obrazy, obiekty. ISBN 978-83-62104-07-9

4. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (26.11.2010) ISBN 978-83-62104-06-2

Jolanta Rudzka-Habisiak - Interlacje. (04.06.2010) ISBN 978-83-62104-05-5

Zmiana nazwy galerii z: Galeria Amcor Rentsch na Galeria Amcor Tamara Sass - grafika. (24.03.2010)* Galeria Amcor Rentsch. ISBN 978-83-62104-04-8

Dominika Hałas - Wizjony, malarstwo, rysunek. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXVI Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. (13.01.12010) ISBN 978-83-62104-03-1

2009

3. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (25.11.2009) ISBN 978-83- 62104-01-7

Monika Jurkiewicz vel ALBE KANT - malarstwo / painting. (14.10. 2009) ISBN 978-83-62104-00-0

Marzena Łukaszuk - W poszukiwaniu straconego czasu - wystawa grafiki i rysunku Wydawnictwo: Jeżozwierzyna, tekst Keynot & Łukaszuk ilustracje. (15.07.2009) ISBN 978-926104-9-6

Małgorzata Wyszogrodzka Trzcinka - tkanina unikatowa. (20.05.2009) ISBN 978-83-926104-8-9

Hanna Laskowska - grafika. Laureatka nagrody Galerii Amcor w XXV Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. (18.02.2009) ISBN 978-83-926104-7-2

2008

Wojciech Kotlewski – malarstwo. (11.12.2008 ISBN 978-83-926104-6-5

2. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. (26.10.2008) ISBN 978-83-926104-5-8

Dariusz Fiet - malarstwo. (18.09.2008) ISBN 978-83-926104-4-1

Kalendarium wystaw w Galerii Amcor Rentsch i Galerii Rentsch Polska, organizacja wystaw i współpraca przy opracowaniu katalogów i wydawnictw we współpracy z Firmą JURCZYK DESIGN.

Jerzy Grabowski (1933-2004) - grafika i rysunek. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi. (15.05.2008)* Galeria Amcor Rentsch. ISBN 978-83-925104-3-4

Anna Maria Jurewicz – drzeworyt, akwarela. Laureatka nagrody Galerii Amcor Rentsch w XXIV Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. (21.02.2008) ISBN 978-83-926104-2-7

2007

Grzegorz Fotograf Bojanowski - Piaskografie. Z fotografią – prawie przez półwiecze. (05.12.2007)* ISBN 978-83-926104-1-0

Daniel Zagórski - grafika komputerowa. (13.09.2007)* ISBN 978-83-926104-0-3

Alicja Habisiak-Matczak - grafika. (21.06.2007)* ISBN 978-83-922102-9-8

Andrzej Graczykowski - rysunek. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.(08.03.2007)* ISBN 83- 922102-8-X

2006

Andrzej Łobodziński - grafika. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.(14.12.2006)* ISBN 83-89216-33-7

Izabela Staniewska - grafika. Laureatka nagrody Galerii Amcor Rentsch w XXII Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. (9.III)* Galeria Amcor Rentsch. ISBN 978-83-922102-3-9

Piotr Ciesielski - miniatura graficzna.(10.III)* Wydawnictwo: Piotr Ciesielski – grafika, malarstwo, fotografia. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi. ISBN 83-89216-26-4

Krystyna Raczkiewicz - malarstwo. (8 V)* ISBN 978-83-922102-5-5

Artyści Galerii Rentsch Polska i Galerii Amcor Rentsch. Wystawa z okazji wydania zbioru tekstów krytycznych Dariusza Leśnikowskiego „Czytanie sztuki: Postawy – interpretacje” na X-lecie Galerii Amcor Rentsch. ISBN 83-922102-6-3

2005

Aleksander Hałat - Obiekty przyścienne i przestrzenne, wystawa rzeźby i fotografii.(24 III)* ISBN 83-916172-5-4

Stefan Wegner (1901-1965) - prace z lat 1950-60 (16 VI)*. Wystawa w ramach obchodów 60-cio lecia powstania Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Kooperatywa z Galerią 86 w Łodzi. ISBN 83-922102-0-4

Leszek Rózga - Egea i miniatury graficzne (7 VII)*. Wydawnictwo: Leszek Rózga – rysunek, grafika, malarstwo. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi. ISBN 83-89216-17-5

1.Konkurs na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wystawa pokonkursowa grafiki (26 XI)*. Amcor Rentsch Galeria

Lesław Miskiewicz - małe formy grafiki (16 XII)*, ISBN 83-822102-1-2,

Krzysztof Wawrzyniak - małe formy grafiki (16 XII)* ISBN 83-922102-2-0. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.

2004

Teodor Durski – grafika (4 III)*. Laureat nagrody Galerii Amcor Rentsch w XX. Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Galeria Amcor Rentsch. ISBN 978-83-90-98-48-5-7

100 % Abstrakcji. Nowocześni w Łodzi 1955-1965, wystawa prac Ireneusza Pierzgalskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Andrzeja Łobodzińskiego (17.VI)* Kooperatywa z Galerią 86 w Łodzi. ISBN 83-904237- 6-6

Aleksandra Mańczak – Znaki retencji, wystawa fotografii (22 VII)*. ISBN 83-909848-6-5

Krzysztof Wieczorek – obrazy (4 XI)*. ISBN 83-909840-7-3

Tomasz Jędrzejko – grafika (21 XII)*. Laureat nagrody Galerii Amcor Rentsch w XXII Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. ISBN 83-909848-9-X

2003

Zdzisław Olejniczak - linoryty (21 II)*. ISBN 83-909848-2-2

Danuta Wieczorek i Dariusz Kaca, wystawa grafik z okazji wydania tomiku poezji Krzysztofa Smoczyka O jedną wiosnę bliżej. (22 VI)*. Wydawnictwo Galerii Amcor Rentsch. ISBN 83-909848-3-0

Łódź Fotografii. Dwie dekady w kręgu Galerii FF, wystawa zbiorowa fotografii (2 XI)*. Kooperatywa z Galerią FF Łódzkiego Domu Kultury, POLART - Strasbourg i Instytut Polonais – Paris. ISBN 83-909848- 4-9

Andrzej M. Bartczak, prace na papierze: grafika, monotypie, kolaż (19 XII)*. Wydawnictwo pt. Wolę obraz tego niż to. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi. ISBN 83-89216-11-6

2002

Zbigniew Purczyński - grafika (15 III)*. ISBN 83-916172-0-3

Jerzy Treliński – grafika (9 V)*. Wydawnictwo pt. Ślady obecności. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi ISBN 83- 86658-91-6

Andrzej Stefan Wiśniewski – pastele (10 VII)*. ISBN 83-916172-1-1

Marek Sak - malarstwo (8 XI)*. Wystawa towarzysząca wydaniu tomiku z okazji 1. rocznicy śmierci poety i przyjaciela Galerii: Tadeusz Przygucki – wiersze. Wydawnictwo Galerii Amcor Rentsch. ISBN 83-916172-2-X

Marta Tomczyk - grafika (19 XII)*. Laureatka nagrody Galerii Amcor Rentsch w XIX Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Galeria Amcor Rentsch. ISBN 978-83-926104-2-7

2001

Jacek A. Jaroszewski - Akwarele nr 981-1000, Podsumowanie (25 I)*. Plakat

Andrzej Grenda - rysunki (1 I)*. ISBN 83-911095-7-7

Krystyna Matusiak - malarstwo i grafika (27 IV)*. ISBN 83-911095-8-5

Jan Grodek - rzeźba i grafika (7 IX)*. ISBN 83-911095-9-3

MANON - malarstwo (5 X)*. Wystawa towarzysząca imprezom pt. Australia w twoim mieście. Roma Hałat – malarstwo i rysunek (6 XII)*. ISBN 83-904237-0-7

Monika Jurkiewicz - EIKON, wystawa ikony ( 21 XII)*.

2000

Stowarzyszenie Artystów Świętego Jerzego, Wystawa zbiorowa prac członków Stowarzyszenia - malarstwo, grafika i fotografia (20 I)*. ISBN 83-911095-3-4

Janusz Czumaczenko - rzeźba i rysunek (23 III)*. ISBN 83-911095-4-2

Joanna Wiszniewska-Domańska - grafika, rysunek, obiekty (29 VI)*.ISBN 83-911095-5-0

Lesław Miskiewicz - drzeworyty (26 X)*. ISBN 83-911095-6-9

Dzieci od Świętego Jerzego, Wystawa zbiorowa prac plastycznych dzieci z pracowni Marka Saka i Barbary Dawid - członków Stowarzyszenia Artystów Św. Jerzego w Łodzi (14 XII)*. Plakat

1999

Opracowanie i wydanie kalendarza na rok 1999 z reprodukcjami i notami biograficznymi 12 Autorów, którzy wystawiali swoje prace w Galerii Rentsch Polska. Barbara Dawid – malarstwo i grafika (25 II)*. ISBN 83-911095-0-X

Witold Kaliński - linoryt (27 V)*. ISBN 83-911095-1-8

Zmiana nazwy Galerii z: Galeria Rentsch Polska na: Galeria Amcor Rentsch. Grzegorz Sztabiński, Obraz i poza obrazem - malarstwo, rysunek (23 IX)*. ISBN 83-911095-2-6

Leszek Rózga – grafika (20 XII)*. Wydanie albumu pt. Kartki z podróży. Kooperatywa z Galerią 86 i Miejską Galerią Sztuki w Łodzi. ISBN 83-86658-65-7 1998

Marek Sak - malarstwo i litografia (19 II)*.

Krzysztof Wawrzyniak - Obszar narysowany, wystawa rysunku (2IV)*.

Gabryela Nawrot, Oswajanie abstrakcji - batik (25 VI)*. ISBN 83-90948-0-6

Piotr Robert Stachlewski - malarstwo i grafika (23 X)*. ISBN 83-909848-1-4

Andrzej Pietsch - grafika (17 XII)*. Kooperatywa z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi. ISBN 83-86658-56-8

1997

Jerzy Grabowski - grafika reliefowa (23 V)*. Kooperatywa z Państwową Galerią Sztuki w Łodzi. ISBN 83-86658-24-X

Dorota Sak - malarstwo (11 IX)*. Projekt katalogu: Piotr Karczewski

Marian Kępiński - malarstwo (16 X)*. Projekt katalogu: Gabryel Kołat

1996

Witold Warzywoda - litografia barwna (9 IV)*. Projekt katalogu: Sławomir Karczewski

Irka Star Staruszkiewicz - malarstwo i grafika (19 IX)* Projekt i wydawnictwo Artystki.

Jacek A. Jaroszewski – akwarele (19 XII)*. Projekt katalogu: Sławomir Karczewski 1995

Piotr Ciesielski - malarstwo, grafika i fotografika (13 IX)*. Wystawa z okazji uroczystego otwarcia drukarni Rentsch Polska (wystawa autorska P.C, katalog zaprojektowany i zrealizowany przez Artystę).

Rozmiar: 306 bajtówDziałalność dydaktyczna I organizacyjna (2012 - 2022)

2022

Wybór studenta do nagrody Galerii Amcor w Konkursie im. Wł. Strzemińskiego "Sztuki Piękne"

Organizacja konkursu i wystaw14. Konkurs na małą formę graficzną dla studentów ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Udział w XVI Międzynarodowym Seminarium Naukowe Natura - Kultura, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ( organizacja pracowni litografii i kuratorskie oprowadzanie po wystawie: Pracownia Litografii - litografie 2022, Galeria u Piotra, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach ( 05.2021)

Recenzent pracy doktorskiej Le Mai Nguyen- Zaniewskiej, ASP w Warszawie

2021 Udział w VII Międzynarodowym Sympozjum Artystycznym im. Mariana Ruzamskiego w Dzikowie (25.07 - 02.08.2021) Wykład: Kolor w grafice dla uczestników VII Międzynarodowym Sympozjum Artystycznym im. Mariana Ruzamskiego w Dzikowie, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega (25.07-02.08.2021)

Promotor pracy magisterskiej Eweliny Figarskiej - Obrazy rytualne. Cykl litografii barwnych i Małgorzaty Bowtruczuk - Moja wizja nieba. Cykl grafik barwnych wykonanych w technikach płaskiego i wklęsłego druku

2020

Udział w XV Międzynarodowym Seminarium Naukowym "Natura-Kultura". Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach (10-15.02.2020) Prezentacja techniki druku ze sklejki - mokulito podczas XV Międzynarodowego Seminarium Naukowego "Natura-Kultura". Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

See Together Challenge - The 5G Hyper Connected 24 hour Global Relay Tour with Unesco World Heritage - udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez Korean National Committee for Unesco, prezentacja dorobku i programu Pracowni Technik Litograficznych, warsztaty graficzne i prezentacja prac studentów i wykładowców w streamingu online (21-28.10.2020)

Promotor pracy magisterskiej Natalii Kupiec - Seria grafik inspirowana fotografią analogową, wykonana w technice litografii wielomatrycowej.

2019

Udział w komisji habilitacyjnej w charakterze członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych dr Anny Trojanowskiej z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

How it’s done - my experience with colour, pokaz dla studentów Depatment of Art and Design University of Alberta, Edmonton, Kanada /06.11.2019/

Recenzent w postępowaniu o nadanie stopnia doktora sztuki mgr Paulinie Buźniak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Koordynator Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalność - projektowanie graficzne.

2018

Kurator wystawy - Wystawa Koła naukowego Eksperymentarium pt. "Innowacje w Grafice", Galeria Grafiki Studenckiej "Pomiędzy" w ramach 18 Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, (kwiecień - wrzesień 2018) (we współpracy z dr Tomaszem Matczakiem i Alicją Habisiak Matczak)

Kurator wystawy - Krzysztof Rukasz - Grafika, Galeria Grafiki Studenckiej "Pomiędzy", - marzec 2017 (we współpracy z dr Tomaszem Matczakiem)

Współprowadzenie pracy badawczej pn. Badanie nowatorskiego zastosowania blach: żelaznej, cynkowej i aluminiowej w technikach druku wklęsłego i druku płaskiego, finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2017. Zespół badawczy: Dr hab. Alicja Habisiak-Matczak(koordynator), prof. nadzw. Witold Warzywoda, dr Tomasz Matczak, mgr Oskar Gorzkiewicz 2017-2018

Prowadzenie pracy badawczej pn. Badanie nietoksycznych metod realizacji grafik w druku płaskim i druku wklęsłym finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2018-2019. Zespół badawczy: dr Tomasz Matczak, dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, prof. nadzw. Witold Warzywoda, mgr Oskar Gorzkiewicz

Członek Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dla dr Elżbiety Dul-Ledwosińskiej z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Sekretarz Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dla dr Krzysztofa Rukasza z Instytutu Sztuk Pięknych, Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Realizacja badań naukowych: c.d. "Grafiki z Żelaza 2" Badanie nowatorskiego zastosowania blach: żelaznej, cynkowej i aluminiowych w technikach druku wklęsłego i druku płaskiego. Zespół: Alicja Habisiak-Matczak, Oskar Gorzkiewicz, Witold Warzywoda, Tomasz Matczak.

Udział w 1. Międzynarodowym Sympozjum Litograficznym w Lublinie, Litografia - Możliwości i Wyzwania. Warsztaty litograficzne: Wykorzystanie techniki ossa-sepii w litografii barwnej na przykładach własnej twórczości (25-27.10.2017,Instytut Sztuk Pięknych, Zakład Grafiki Projektowej i Litografii.

Recenzje prac dyplomowych magisterskich: Miriam Brzezińska, Studia Niestacjonarne II stopnia, Grafika Artystyczna WGiM Anna Świątek, Jednolite Studia Magisterskie, Wydział Grafiki i Malarstwa

Członek komisji egzaminacyjnej do przewodu doktorskiego dla Oskara Gorzkiewicza i Damiana Idzikowskiego z Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi Koordynator Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalność - projektowanie graficzne.

2017

Publikacja tekstu Litografia - technika, która łączy w jęz. polskim i angielskim w katalogu "Carmo Chiado and the Republic of the Letters" (razem z dr Tomaszem Matczakiem), Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Lizbonie

Współprowadzenie pracy badawczej pn. Badanie nowatorskiego zastosowania blach: żelaznej cynkowej i aluminiowej w technikach druku wklęsłego i druku płaskiego, finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego na rok 2017. Zespół badawczy: Dr hab. Alicja Habisiak-Matczak (koordynator), prof. ASPWitold Warzywoda, dr Tomasz Matczak, mgr Oskar Gorzkiewicz Łódź, 2017-2018

Udział w obradach jury 46. Pomorskiej Grafiki Roku za 2016 rok. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 09.10.2017

Juror Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Malujemy jak Matejko", organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 45 im. J. Matejki w Łodzi

Udział w projekcie ONE ASIA, kategoria: Grafika Artystyczna - Pracownia Technik Litograficznych, Wystawa: Galeria Hol (CPM-CN i S), 09-18.01.2017

Promotor pracy magisterskiej Sylwii Jakubowskiej - Mity i magie. Zjawiska zaklęte w roślinach. Cykl grafik w technikach druku płaskiego.

Recenzje prac dyplomowych magisterskich: Elwira Gocłowska, Studia Niestacjonarne II stopnia, Grafika Artystyczna Beata Kozłowska-Olejniczak, Studia Niestacjonarne II stopnia, Projektowanie Graficzne Członek komisji egzaminacyjnej do przewodu doktorskiego dla Piotra Skowrona i Katarzyny Jagodzińskiej z Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi

Sekretarz Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dla dr Bianki Rolando z School of Form, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS w Poznaniu

Koordynator Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalność - projektowanie graficzne. Kurator Galerii Amcor w Łodzi

Udział w obradach jury 46. Pomorskiej Grafiki Roku za 2016 rok. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 09.10.2017

2016

Udział w 2.Ogólnopolskim Sympozjum Grafiki Artystycznej "Przestrzenie Grafiki / Koegzystencja". Sesja naukowo-artystyczna wyższych uczelni artystycznych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (15-17 grudnia 2016) Pokaz warsztatowy pt. "Przedruk anastatyczny z odbitki ksero".

Juror Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Malujemy jak Matejko", organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 45 im. J.Matejki w Łodzi (01.12.2016).

Współprowadzący (z Alicją Habisiak-Matczak i Guliano Santini) Sympozjum Graficznegopt."Flash Drawing Tour - Urbino - Fano - San Leo 2016"dla studentek Wydziału Grafiki I Malarstwa ASP w Łodzi.

Członek Komitetu Naukowego i uczestnik w XI Międzynarodowego Seminarium Naukowego "NATURA - KULTURA". Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce Zamek. (8.02 - 14.02. 2016).

Seminarium odbyło się pod opieką naukową dr hab. Janusza Skalskiego z Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Wykład pt.: Współczesna litografia polska, prezentacja twórczości dr. Tomasza Matczaka z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i dr Magdaleny Cybulskiej - Ziontek z Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie.

Promotor pracy magisterskiej Aleksandry Hoffer - Doświadczanie krajobrazu. Cykl litografii.

Sporządzenie recenzji pracy dyplomowej magisterskiej dla : Lilianny Warcholińskiej (Studia Niestacjonarne II stopnia, specjalność - grafika warsztatowa) i Marty Cyrulskiej dyplomantki Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, specjalność - projektowanie graficzne.

Czynny udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej i rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatami w ramach rekrutacji na Wydział Grafiki i Malarstwa studiów niestacjonarnych I stopnia specjalność - projektowanie graficzne.

Opracowanie zadań i ćwiczeń do zrealizowania w ciągu semestru i rozliczanych oraz ocenianych w czasie egzaminów semestralnych w pracowni Technik Litograficznych dla studentów studiów jednolitych magisterskich.

Opracowanie programu kształcenia pracowni Litografii dla studentów studiów stacjonarnych.

2015

Sekretarz postępowania habilitacyjnego dr Jolanty Gołembiowskiej - Johnsson z Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie .
Sporządzenie opinii i oceny dorobku naukowego i artystycznego jako Członek Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Łukaszewskiej, pracownika naukowo - dydaktycznego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przedstawionej na posiedzeniu komisji habilitacyjnej w dniu 5 maja 2015 roku w budynku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Udział w sesji pt.: Wielość w Jedności. Litografia i techniki druku płaskiego w Polsce po 1900 roku. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 22-23 października 2015 roku. Wykład pt.: "Od projektu do grafiki - kolor w grafice" (IV panel - Technika i technologia)

Prowadzący: Sesja pierwsza - Pracownia Technik litograficznych na Międzynarodowe Letnie Kursy Tkaniny i Grafik Artystycznej PATA , Łódź 2015 (23 lipca - 6 sierpnia 2015).

Udział w Sympozjum Grafiki Warsztatowej Druku Płaskiego "Płaskie" Przestrzenie Druku. Konfrontacje Ośrodków Akademickich. Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 21-23 maja 2015. Wykład pt.: "Kolor w grafice"

Wykład pt.: "Litografia i kolor" dla studentów i pedagogów Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk. (30.03.2015)

Udział w X Seminarium Naukowym "NATURA - KULTURA"., Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce Zamek. (9.02 - 16.02. 2015). Wykład pt.: "Matryca - zabawa sztuką", Zajęcia warsztatowe: "Litografia metoda kuchenną".

Promotor pracy dyplomowej Michała Milczarka - Cykl litografii barwnych inspirowanych utworami muzycznymi.

Czynny udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej i rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatami w ramach rekrutacji na Wydział Grafiki i Malarstwa studiów I stopnia specjalność - projektowanie graficzne.

Opracowanie zadań i ćwiczeń do zrealizowania w ciągu semestru i rozliczanych oraz ocenianych w czasie egzaminów semestralnych w pracowni Technik Litograficznych dla studentów studiów jednolitych magisterskich.

Opracowanie programu kształcenia pracowni Litografii dla studentów studiów stacjonarnych.

2014

Udział w IX Seminarium Naukowym "NATURA - KULTURA". Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce Zamek. (9.02 - 15.02. 2014). Seminarium odbyło się pod opieką naukową dr hab. Janusza Skalskiego z Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Wykład pt.: "Kamieniołomy łupka wapiennego - stan obecny", Zajęcia warsztatowe: "Kolor w litografii".

Wykład pt.: "Kolor w grafice", Aula Główna Wydziału Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego. (06. 03.2014)

Wykład pt.: "Moje doświadczenia z kolorem w litografii barwnej" na sympozjum naukowym pt: Tradycja w litografii - obciążenie czy postęp". Audytorium Wielkiej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. (04.11.2014 ).

Prowadzący: Kurs 3 -Techniki litograficzne na Międzynarodowych Letnich Kursach Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA pt.: "Od tradycji po innowację", Łódź 2014 (17-30.07.2014).

Juror Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego pt.: "Przedwiośnie 37", Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. ( 31.05.2014 ).

Juror Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Malujemy jak Matejko", organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 45 im. J. Matejki w Łodzi.

Czynny udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej i rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatami w ramach rekrutacji na Wydział Grafiki i Malarstwa studiów niestacjonarnych I stopnia specjalność - projektowanie graficzne.

Opracowanie zadań i ćwiczeń do zrealizowania w ciągu semestru i rozliczanych oraz ocenianych w czasie egzaminów semestralnych w pracowni Technik Litograficznych dla studentów studiów jednolitych magisterskich.

Opracowanie programu kształcenia pracowni Litografii dla studentów studiów stacjonarnych.

Sporządzenie opinii i oceny dorobku naukowego i artystycznego jako Członek Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Waldemara Reguckiego z Katedry Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przedstawionej na posiedzeniu komisji habilitacyjnej w dniu18 listopada 2014 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Sporządzenie opinii promotorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Matczaka odczytanej na Radzie Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w dniu 5 grudnia 2014 roku.

Przeprowadzenie egzaminów doktorskich jako promotor dla mgr Magdaleny Cybulskiej z Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Sporządzenie recenzji pracy dyplomowej magisterskiej dla : Oskara Gorzkiewicza, Sebastiana Grochockiego i Piotra Skowrona , dyplomantów Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


2013

Prelegent w konferencji BEEznes pt.: “O niefinansowych modelach współpracy: Kultura & Biznes" zorganizowanej przez Fabrykę Sztuki w Łodzi (2013)

Kierowanie Pracownią Technik Litograficznych podczas Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki Artystycznej "Od tradycji po innowacje" zorganizowane przez Wydział Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, w lipcu 2013 roku.

Prace w Komisji Senackiej ds. Nauczania nad organizacją zajęć przedmiotów teoretycznych dla wszystkich wydziałów Akademii.

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalność grafika artystyczna i projektowanie graficzne.

Organizacja wystawy prac graficznych studentów Pracowni Technik Litograficznych powstałych w latach 2003-2012 pt. "Przed dyplomem", styczeń 2013.

Sekretarz postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Brzegowego, adiunkta na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej.

Recenzent pracy habilitacyjnej i dorobku artystycznego dla adiunkta z kw. I stopnia Jana Karola Hajnrycha, zatrudnionego na Politechnice Radomskiej na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa w Katedrze Wzornictwa, Technologii Obuwia i Odzieży

Recenzent pracy habilitacyjnej i dorobku artystycznego dla starszego wykładowcy z kwalifikacjami I stopnia Piotra Panasiewicza wszczętym przez Radę Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w dniu 21 marca 2012 roku z Pracowni Litografii Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Juror Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Malujemy jak Matejko", organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 45 im. J.Matejki w Łodzi.

Udział w aukcji charytatywnej organizowane przez Stowarzyszenie "Hospicjum" im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu, listopad 2013 roku.

2012

Prace w Komisji Senackiej ds. Nauczania nad organizacją zajęć przedmiotów teoretycznych dla wszystkich wydziałów Akademii.

Organizacja wystawy prac graficznych studentów Pracowni Technik Litograficznych powstałych w latach 2003-2012 pt. "Przed dyplomem", styczeń 2013.

Sekretarz postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Brzegowego, adiunkta na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej.

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalność grafika artystyczna i projektowanie graficzne.

Prace w Komisji Senackiej ds. Nauczania nad organizacją zajęć przedmiotów teoretycznych dla wszystkich wydziałów Akademii.

Członek Senatu ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (druga kadencja).

Przewodniczący komisji senackiej d/s programu nauczania oraz członek Odwoławczej Komisji d/s oceny kadry.

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I I II stopnia na Wydziale Grafiki I Malarstwa, specjalność - grafika artystyczna i projektowanie graficzne.

Opiekun artrystyczny do przewodów doktorskich Krystyny Matusiak (niezależna),

Przewodniczacy Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Malujemy jak Matejko", organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 45 im. J.Matejki w Łodzi.
Witold Warzywoda - działalność organizacyjna na terenie Uczelni i poza od 2000 roku:

Kierownik Pracowni Technik Litograficznych od 2004 roku

Od 2002 roku prowadzi przedmiot "Pracownia Ilustracji Książkowej"dla studentów Studiów Niestacjonarnych I stopnia - specjalność grafika artystyczna, a także obligatoryjnie, Pracownię Technik Litograficznych dla studentów I i II stopnia Studiów Niestacjonarnych

Członek ( stały ) Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa od 2000 roku

Członek Senatu ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi od 2008 roku

Członek Komitetu Naukowego Seminarium Naukowego "Nauka - Kultura" w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach ( od 2012 roku )

Kierownik Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia specjalność grafika artystyczna od 2008

Kurator wystaw w Galerii Amcor Rentsch w Łodzi /od 1996 roku/ oraz współpraca przy wydawnictwach i katalogach do organizowanych tam wystaw Artystów Łódzkich

Komisarz Konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w roku :2002, 2003, 2004, 2005 i 2006

Inicjator i organizator "Konkursu na małą formę graficzną" dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi organizowanym przez Amcor Rentsch Galerię w Łodzi

Przewodniczący jury konkursu "Grafika 2008" zorganizowanym przez ASP w Krakowie dla studentów Akademii Krakowskiej i Łódzkiej w 2008 roku

Przewodniczący Komisji Wydziałowej do wyboru Dziekana, Prodziekana, członków Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa w 2008 roku

Przewodniczący jury corocznej edycji konkursu plastycznego Pt: "Mój teatr" organizowany przez Ośrodek Kultury "Rondo" w Łodzi / od 1998 roku /

Promotor prac dyplomowych w Katedrze Grafiki Warsztatowej a także recenzent wielu prac magisterskich i licencjackich dla studentów Katedry Grafiki Warsztatowej Wydziału Grafiki i Malarstwa.
Opieka artystyczna przewodów doktorskich

2002

Opiekun do przewodu kwalifikacyjnego I stopnia z dyscypliny artystycznej - malarstwo dla mgr Andrzeja Jaroszewskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zatrudnionego na stanowisku starszego wykładowcy w Zespole Rysunku i Malarstwa w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Na posiedzeniu Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w dniu 18.01.2002 roku zapadła uchwała o wszczęciu przewodu kwalifikacyjnego i zatwierdzono temat pracy kwalifikacyjnej: Zestaw akwarel inspirowanych fakturami organicznymi i geometrycznymi. Przejście od faktur - poprzez relief - do struktur.
Recenzentami zostali wybrani: prof. Ryszard Hunger z ASP w Łodzi oraz prof. Jacek Dyrzyński z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Efektem tematu pracy kwalifikacyjnej była wystawa 19 obrazów, które zostały wybrane spośród ponad tysiąca numerowanych akwarel, powstałych w okresie od 1992 roku. Część z nich to akwarele dopełniane przy pomocy gwaszu i tempery. Autor inspirował się fakturami naturalnymi, zwanymi przez autora "organicznymi" i inspirację fakturami geometrycznymi, które wg definicji autora są śladem działalności człowieka. Faktury te ożywają w świetle tworząc relief i są punktem wyjścia do budowania struktur według różnorodnych koncepcji. (05.2002)

2014

Promotor przewodu doktorskiego dla mgr Tomasza Matczaka z Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi /dołączony tekst sprawozdania/. Temat pracy doktorskiej: Żywioły - cykl grafik inspirowanych pejzażem, zrealizowanych w technice druku płaskiego. Tematem przewodu doktorskiego Tomasza Matczaka była kolekcja grafik zrealizowanych w metodzie tradycyjnej i eksperymentalnej. Tytuły prac: Po wietrze, Pod burzą, Zamieć, Mgła, Żar, Wir bardziej odpowiadają obrazowaniu stanu duszy i nie odwołują się do "intuicji widoku pierwotnego".

2015

Promotor przewodu doktorskiego Magdaleny Cybulskiej z Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Cykl prac pt.: Moje Kołtuny i Rogorzce składał się z 9. prac w formacie 70 x 70 cm. Wszystkie prace zrealizowane były w technice mieszanej z wykorzystaniem techniki druku płaskiego. Rozprawa doktorska pt: Zoomorfizm - świat wyobrażony a świat rzeczywisty.

2022

Promotor przewodu doktorskiego Aleksandry Hoffer, pracownika dydaktycznego Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Artystka po obronie dyplomu magisterskiego w 2016 roku w Pracowni Technik Litograficznych prowadzonej pod moim kierunkiem, rozpoczęła Doktoranckie Studia Środowiskowe w trybie stacjonarnym.
Temat rozprawy doktorskiej: Cykl grafik obrazujący wzajemne relacje związków obrazu analogowego i cyfrowego Praca doktorska Aleksandry Hoffer, bazując na własnych, bogatych doświadczeniach warsztatowych, penetrowała zagadnienia wielokrotnego przekształcenia i transformacji porządku analogowego i digitalowego. Praca podzielona była na trzy części, realizację wydawnictwa artystycznego w formie 24-stronicowego zina, serii 16 grafik cyfrowych oraz pracy wideo w formie loopa. Interesująca przenikliwość oraz wrażliwość na materię graficzną Pani Aleksandry Hoffer doprowadziła w jej indywidualnej pracy do znaczącego rozwinięcia i rozszerzenia postrzegania medium graficznego oraz skupieniu się na kształtowaniu formy plastycznej wykraczającej poza ustalone porządki.


do gorypowrót
design & webmastering Daniel Zagórski