HOME  POLSKI
BIOGRAFIA
LITOGRAFIA   LINKI


W Y S T A W Y
P U B L I K A C J E

OBIEKTY  
DYDAKTYKA  
STUDIO WW  
KONTAKT  
Urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej w pracowniach: Pierwsza specjalizacja w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi. W Pracowni Litografii zatrudniony od maja 1981 r., początkowo na umowę zlecenie, od 1982 r. na stanowisku starszego technika litografa, następnie od 1985 r. na stanowisku asystenta. Kwalifikacje adiunkta I stopnia uzyskał w 1992 r. (uchwały Rady Wydziału Katedry Grafiki i Malarstwa PWSSP w Łodzi), kwalifikacje II stopnia sztuk plastycznych w zakresie dyscypliny artystycznej grafika, uchwałą Rady Wydziału Katedry Grafiki i Malarstwa ASP im. Władysława Strzemińskiego otrzymał w 2000 roku. Od 2004 roku kierownik Pracowni Technik Litograficznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się głównie litografią barwną.

Od 1979 roku miał 33 wystawy indywidualne w Łodzi /1979, '80, '82, '83, '84, '85, '86, '87, '88, '90, '96, 2001, '04, '06/, Olsztynie /1980, '82, '84/, Elblągu /1982/, Warszawie /1985, '99, 2002, '06/, Piotrkowie Trybunalskim /1988/, Tarnowie /1994/, Zgierzu /1997/, Łowiczu /1997/. Do chwili obecnej uczestniczył w około 150 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granicą.

Ważniejsze cykle prac:
Kalendarz /1980-83/, Bałucki Rynek /1982/, Cmentarz Żydowski w Łodzi /1982-86/, Kamienie /1985-86/, Portrety /1987/, Rozmyślanie o jesieni /1991-94/, Upadłe Anioły /1993-98/, Obiekty, Cytaty z Biblii /2003-2005/.

Ważniejsze wystawy zbiorowe:
Małe Formy Grafiki, Polska- Łódź /1981, 83, 85, 87, 93, 2008/; Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę /1984, 87, 89, 94, 98/; Kolor w grafice, Toruń /1985, 87, 91, 94, 97, 2000/; 11. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie 1986; Międzynarodowa Wystawa Miniatury Graficznej, Toronto /1986, 87/; Wystawa Sztuki Młodych "Arsenał" w Warszawie 1987; Triennale Grafiki Polskiej, Katowice /1991, 97, 2003/; Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk /1992, 95/; Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego, Malbork /1994, 96/; 11. Norwegian International Print Triennale, Fredrikstad 1995; Litografia Polska od 1900 roku, Kraków 1994; I Międzynarodowe Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich, Nidzica 1996; Międzynarodowa Jubileuszowa Wystawa Litografii w 200-lecie jej wynalezienia, Warszawa 1999; The International Triennial of Small Graphic Forms Vilnius /1998, 2001,2004/.

Prace w zbiorach:
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej W Łodzi, Stołecznym i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Biurach Wystaw Artystycznych w Łodzi, Toruniu, Radomiu, Białej Podlaskiej, Piotrkowie Trybunalskim, CUL- DES- ARTS w Couvin, Muzeum Exlibrisu w Malborku, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Nagrody i wyróżnienia:
- Wystawa grafiki "Źródło '88". BWA Biała Podlaska - wyróżnienie za litografię pt. Alicja.
- V Triennale Prezentacje Portretu Współczesnego, Radom '90, Wystawa Międzynarodowa - IV nagroda fundowana przez BWA w Radomiu za zestaw prac: Alicja, Darek, Dudek i Zabawa wstążką /1990/.
- Nagroda Rektora PWSSP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi stopnia II za działalność dydaktyczną i organizacyjną /1992/.
- Nagroda Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni w Łodzi w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt osiągnięć artystycznych /1995/.
- I Międzynarodowe Biennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy - nagroda równorzędna za oryginalną realizację litograficzną /1996/.
- II Ogólnopolski Konkurs Graficzny - Triennale Tczewskie - wyróżnienie za litografię pt. Myślenie pozytywne /1998/.
- Nagroda Rektora ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi za działalność pedagogiczną i organizacyjną /2002/.
- Nagroda Rektora ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi za wybitne osiągnięcia artystyczne i organizacyjne /2004/.

Bibliografia - wybór
Dariusz Leśnikowski - wstęp do katalogu: Witold Warzywoda - grafiki. Muzeum Historii Miasta Łodzi, BWA w Piotrkowie Trybunalskim, 1988.
Grzegorz Sztabiński - wstęp do katalogu wystawy: "Cmentarz Żydowski" - Witold Warzywoda - grafika, frottage, rysunek. Galeria Studenckiego Teatru "Pstrąg - Grupa 80". Łódź, 1983.
Danuta Wróblewska - wstęp do katalogu: Witold Warzywoda - wystawa grafiki.
Galeria "Pokaz", Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych. Warszawa 1985.
Danuta Wróblewska - Warsztatowe Spotkania Twórców Młodego Pokolenia. Centrum Sztuki - Galeria "El", Zeszyt 9/10, 1985.
Marceli Bacciarelli - "Młodzi w galerii". Zeszyt 9/10, Centrum Sztuki - Galeria El. Elbląg 1985
Dariusz Leśnikowski - Witold Warzywoda, katalog do wystawy: Polska Fotografia Intermedialna lat 80. Poznań, Stary Rynek - Arsenał, 1988.
Włodzimierz Kupisz - Na kamieniu można uzyskać każdy efekt. Ekspres Ilustrowany - magazyn, 1989, Nr 50.
Janusz M. Szymański - wstęp do katalogu: Mała litografia. Galeria Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum w Łęczycy, BWA w Piotrkowie Trybunalskim, 1993.
Jerzy Weinberg - O exlibrisach litograficznych w Łodzi - z pochwałą. Wydawnictwo "el", Nr 9/1/94, Warszawa 1994.
Galeria Sycyny. Dwutygodnik kulturalny, 1995, Nr 14/16.
Krystyna Baniowska - Stąsiek - Coś o litografii, Miesięcznik Kulturalny Tarnowa i Województwa "TARNINY". Nr 4/16. 1994.
J.P. Gazeta Wyborcza. Tygodnik kulturalny Verte, 30.VI.1995.
Dariusz Leśnikowski - wstęp do katalogu: Witold Warzywoda - litografie barwne z lat 1987-95. Galeria Rentsch Polska w Łodzi, 1996.
Dariusz Leśnikowski - wstep do katalogu Witold Warzywoda. Mała litografia, Łódź 2006.
Richard Noyce "Contemporary graphic art. In Poland". Sydney, Craftsman Mouse 1997.
\ "2008 Grafika Polska - Sztuka i Edukacja". Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2008.
Grzegorz Sztabiński i Paulina Sztabińska "Imiona własne sztuki łódzkiej - współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna". ASP im. Wł. Strzemińskiego. Łódź 2008.

Publikacje: artykuły prasowe i teksty krytyczne
Witold Warzywoda - fragment autokomentarza, Wydawnictwa Centrum Sztuki - Galeria EL, Zeszyt 13/14/, 1987.
O litografii, Text & Cover, 2001, Nr 3
Przedruk anastatyczny, Text & Cover, 2002, Nr 4.
Kolor w grafice - wprowadzenie, Text & Cover, 2002, Nr 6.
Kolor w grafice, Text & Cover, 2002, Nr 7.
Kolor w grafice - Świat barw. Text & Cover, 2003, Nr 8.
Wstęp do katalogu: Ireneusz Betlewicz - wystawa prac. Galeria Łódzkiego Domu Kultury, 2003.
do gorypowrót
design & webmastering Daniel Zagórski